FILM DOKUMENTER SEJARAH PERADABAN ISLAM


SERI I FILM SEJARAH DOKUMENTER
MEMBANGUN PERADABAN ISLAM ( 570 – 632 M )
Ø  Peletakan Pondasi Peradaban Islam
Ø  Mendirikan Negara Islam
Ø  Membangun Peradaban Islam
Ø  Stabilisasi NEgara Islam
Ø  Pembebasan Islam di Jazirah Arab
Ø  Struktur Negara Islam

SERI II FILM SEJARAH DOKUMENTER
KEJAYAAN PERADABAN ISLAM (632-1453 M)
Ø  Sistem Khilafah Terbaik alKhulafa’ur-Rasyidin
Ø  Pembebasan Islam ke Luar Jazirah Arab
Ø  Langkah Mulia Para Khalifah Bani Umayyah
Ø  Kegemilangan IPTEK Masa Khilafah Abbasiyah
Ø  Peradaban Islam di Spanyol
Ø  Perang Salib
Ø  Serbuan Pasukan Tartar
Ø  Masuk Islamnya Pasukan Tartar

SERI III FILM SEJARAH DOKUMENTER
MENGUASAI TIGA BENUA (1453-1924 M)
Ø  Pembebasan Konstatinopel
Ø  Penyelamatan Oleh Khilafah Utsmaniyah
Ø  Masa Keemasan Khilafah Utsmaniyah
Ø  Kesultanan Islam di Indonesia
Ø  Faktor Pelemah Negara Islam
Ø  Konspirasi Meruntuhkan Khilafah Ustmaniyah
Ø  Upaya Mengubur Peradaban Islam

DOWNLOAD
Ingin berbagi artikel ini ?? silahkan submit ke Lintas Berita agar bisa dibaca oleh publik. Klik tombol di bawah ini, truz..,, login dulu ya...

Artikel TerkaitTags: ,

nasyiahpati.blogspot.com

Ajang sharing dan silaturrahim muslimah Kabupaten Pati.

0 komentar

Leave a Reply